Hanes Dyffryn Nantlle

Gyrn Goch

 
 
 

Taith i fyny Gyrn Goch ~ Chwefror 2007

Yn ystod mis Chwefror 2007, aeth Eric Jones am dro i fyny Gyrn Goch a thynnu lluniau o'r daith ar gyfer nantlle.com.

I'r rhai ohonoch sydd erioed wedi bod i fyny, dyma'r daith o'r gwaelod i'r copa:

Cyn Gapel Seion, Gyrn Goch
Llun: Cyn Gapel Seion, Gyrn Goch.

Planwydd Cwm-gwared
Llun: Planwydd Cwm-gwared.

Planwydd Cwm-gwared o lethrau Gyrn Goch
Llun: Planwydd Cwm-gwared o lethrau Gyrn Goch.

Ty fferm Cwm-gwared, Gyrn Goch
Llun: Ty fferm Cwm-gwared, Gyrn Goch.

Lon Caernarfon o lethrau Gyrn Goch
Llun: Lon Caernarfon o lethrau Gyrn Goch.

Clynnog Fawr a Trwyn Maen Dylan o lethrau Gyrn Goch
Llun: Clynnog Fawr a Trwyn Maen Dylan o lethrau Gyrn Goch.

Fferm Tyddyn Hen, Gyrn Goch
Llun: Fferm Tyddyn Hen, Gyrn Goch.

Hen furddyn ar lethrau Gyrn Goch
Llun: Hen furddyn ar lethrau Gyrn Goch.

Edrych i gyfeiriad copa Gyrn Goch
Llun: Edrych i gyfeiriad copa Gyrn Goch.

Dynesu at gopa Gyrn Goch
Llun: Dynesu at gopa Gyrn Goch.

Copa Gyrn Goch
Llun: Copa Gyrn Goch.

Pen-y-Caer o gopa Gyrn Goch
Llun: Pen-y-Caer o gopa Gyrn Goch.

Moel Bronmiod o gopa Gyrn Goch
Llun: Moel Bronmiod o gopa Gyrn Goch.

Bae Caernarfon a Gorllewin Mon o lethrau Gyrn Goch
Llun: Bae Caernarfon a Gorllewin Mon o lethrau Gyrn Goch.

Diolch o galon i Eric Jones am y lluniau (a'r gwaith cerdded!).

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys