Hanes Dyffryn Nantlle

Llanllyfni

 
 
 

Eglwys Sant Rhedyw

Sefydlwyd yn y Bedwaredd Ganrif O.C. - mae'n un o'r Eglwysi hynaf yng Nghymru.

Eglwys Sant Rhedyw Llun: Eglwys Sant Rhedyw.

Nawddsant Eglwys Llanllyfni yw Rhedyw - neu Redicus yn Lladin, oedd yn ei anterth tua 316 O.C. Does dim hanes cynnar ysgrifenedig, ond mae traddodiad cadarn y ganwyd ef yn Arfon neu mai ef a sefydlodd yr eglwys gyntaf yn yr ardal yma. Yn ôl y sôn, swyddog pwysig ydoedd yn Eglwys Augustodunum yn Gâl (Autun yn Ffrainc fodern). Ei ŵyl Mabsant yw'r 6 Gorffennaf, pryd cynhelir Ffair Llanllyfni bob blwyddyn.

Roedd yn enwog fel llenor, ac roedd iddo ran bwysig wrth gondemnio heresi Arius o Alexandria ym mlynyddoedd cynnar y bedwaredd ganrif. Yn y cyfnod hwn, ffynnai'r Eglwys yn Gal dan nawdd Constantius a Helena, rhieni i Gystennin Fawr wedyn,

Mae Ffynnon Rhedyw sydd ger yr eglwys presennol yn debyg o fod yn safle baganaidd a gafodd ei chysegru gan Gristnogion cynnar. Mae lle o'r enw Tyddyn Rhedyw yn agos hefyd. Heb fod nepell (ger Nasareth) mae Eisteddfa Rhedyw. Dywedir mai yma y trigai'r sant am gyfnod hir. Yn ôl y sôn gwelir ei gadair, ôl traed ei geffyl ac ôl ei fawd ar y garreg.

Yn ôl rhai, tad Sant Rhedyw oedd Sant Garmon o Auxerre, arwr Brwydr Maes Garmon Sul y Pasg 430 o.c., lle ffodd y paganiaid ofnus (gan gredu fod byddin fawr yn eu herbyn) oddi wrth fyddin fach Emrys Wledig (Ambrosius Aurelianus yn Lladin) a nifer fawr o fynachod Garmon (Germanus yn Lladin) yn llafarganu "Haleliwia". Bu farw Garmon tua chanrif cyn oes Rhedyw, felly mae'n debyg mai'r berthynas rhwng y ddau fynach yw eu" llinach urddo".

Am flynyddoedd maith, roedd un bedd tu ôl i'r allor tua dwy droedfedd yn uwch na'r llawr. Mynnodd pawb mai Bedd Rhedyw ydoedd a phan atgyweirwyd yr eglwys, gostyngwyd y bedd ac yn awr mae o dan yr eisteddleoedd o flaen y pulpud. Helaethwyd y Gangell i'w maint bresennol yn 1032, yn ôl y dyddiad a gafwyd uwchben y ffenestr ddwyreiniol. Ond mae'n sicr bod rhannau eraill o'r eglwys yn hÿn o lawer, efallai yr hynaf yng Nghymru.

Ar wal yr eglwys sy'n wynebu'r fynwent, safai delw o Sant Rhedyw a berchid gan yr addolwyr, a ddiflannodd amser y Diwygiad yn y 16ed Ganrif, meddir. Yn ôl traddodiad, mae ôl gwisgo ar ben uchaf y gamfa o ganlyniad i ôl gliniau'r ffyddloniaid, oherwydd bod pawb yn ymgrymu o flaen delw'r Sant cyn mynd i mewn i'r eglwys. Gellir gweld y garreg ym mur y fynwent.

Parheir i gyrchu i Eglwys y Plwyf yn Llanllyfni ar fore’r Nadolig i wasanaeth y Plygain gan ddechrau am saith o’r gloch.

Eglwys Sant Rhedyw

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys