Hanes Dyffryn Nantlle

Llanllyfni

 
 
 

Diogelu hen fynwent Bara Caws ~ 2008

O'r diwedd mae giât wedi ei osod ar fynedfa i hen fynwent Bara Caws, a chynlluniau ar y gweill i'w thacluso.

Mynwent Bara Caws yn Llanllyfni

Mae'r hen fynwent yma ar ganol pentref Llanllyfni wedi bod yn destun llawer ymchwil i geisio darganfod y perchennog, ond hyd yn hyn, ofer fu pob ymdrech.

Yn dilyn cyfarfod cyhoeddus yn Llanllyfni ddwy flynedd yn ôl sefydlwyd grŵp i ymchwilio, ond ar ôl cysylltu â nifer o gysylltiadau a hyd yn oed ceisio cofrestru'r tir yn y gofrestra cyhoeddus, aflwyddiannus fu'r ymdrechion.

Dywed y cynghorydd O.P. Huws "Mae'n amlwg nad oes neb mewn gwirionedd yn hawlio perchnogaeth, felly mae'r Cyngor Cymuned a Menter Llyfni wedi cyfrannu arian tuag at ddiogelu'r hen fynwent, ond bydd rhaid dibynnu ar wirfoddolwyr i neud y gwaith clirio." Y bwriad yw cloi'r giât gan osod arwydd gyda chyfarwyddyd ynglŷn â lleoliad yr allwedd, a hefyd osod llechan i adrodd rhywfaint o hanes yr hen fynwent.

Ar y diwrnod clirio daethpwyd o hyd i garreg fedd un Sarah Roberts o Lanllyfni a gladdwyd yn y flwyddyn 1700, felly mae hanes y fynwent yn mynd yn ôl y bell iawn. Dywed rhai bod yr hen Ddoctor Mynydd, ac un o frodyr Francis wedi eu claddu yno hefyd: wrth glirio bydd modd cofrestru'r beddi.

Os oes unrhyw un o ddefnyddwyr nantlle.com â gwybodaeth neu hanesyn, buasai OP Huws yn falch iawn o glywed gennych ar 01286 881176.

Bwriedir cynnal cyfarfod yn y fynwent ar ôl clirio, i adrodd rhywfaint o'i hanes i'r pentrefwyr a phlant yr Ysgol

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys