Hanes Dyffryn Nantlle

Llanllyfni

 
 
 

Enwogion Llanllyfni

R. Silyn Roberts ~ 1871-1930

Ganed ym Mryn Llidiart (adfail erbyn hyn) ar ochr Craig Cwm Dulyn. Bardd y Goron yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru, 1902. Cyhoeddodd gyfrol o farddoniaeth, Trystan ac Estyllt a Chaniadau Eraill, ac wedi ei farw cyhoeddwyd ail gyfrol - Cyfarwydd.

Chwarelwr ydoedd i ddechrau yna aeth yn fyfyriwr i Goleg Prifysgol Gogledd Cymru, Bangor. Sefydlodd Gangen Gogledd Cymru Cymdeithas Addysg y Gweithwyr (WEA) yn 1925 a bu’n Sosialydd blaenllaw.

  »»  Ychydig yn rhagor am R. Silyn Roberts

Mathonwy Hughes ~ 1901-99

Nai i R. Silyn Roberts a mab i chwarelwr. Fe’i ganed yntau ym Mryn Llidiart. Bardd a newyddiadurwr. Bardd y Gadair yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Aberdâr, 1956. Cyhoeddodd nifer o lyfrau a bu’n is-olygydd Y Faner am dros chwarter canrif.

  »»  Rhagor o hanes Mathonwy Hughes

R. Alun Roberts

Ganed yng Nglan-y-gors, eto ar Graig Cwm Dulyn. Ysgolhaig nodedig ac arbenigwr ar wella tir pori’r ucheldir ac ar fridio anifeiliaid. Roedd hefyd yn naturiaethwr enwog. Bu’n aelod o’r Rhaglen Byd Natur ar y radio am flynyddoedd maith.

Robert Jones ~ 1806-1896

Pregethwr gwreiddiol ac enwog. Trodd ei gefn ar y Methodistiaid ac ymuno â’r Bedyddwyr a throi’n wrthwynebydd mawr i fedydd babanod. Cyfansoddodd dros fil o emynau. Yr enwocaf yw "O! cenwch fawl i’r Arglwydd".

  »»  Rhagor o hanes Robert Jones

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys