Cyfeiriadur Busnes Dyffryn Nantlle

Enw'r Busnes: A

 
 
 

Chwilio Cyfeiriadur Busnes Dyffryn Nantlle

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]

 

A & D Perry

Dylan Perry
Tan y Fron
Rhostryfan
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7PD

Ffôn: 01286 830130

Garddwyr / Adeiladwyr.A & D Toplis

Bryn Awen, Eifl Road
Trefor
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5LW

Symudol: 07721 633969
E-Bost: dylan.toplis@ukonline.co.uk

Adeiladwyr / Contractwyr Adeiladu.A D & N Griffiths

Mrs N Griffiths
33 Heol yr Wyddfa
Penygroes
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6NG

Ffôn: 01286 880421

Newyddion, melysion a thybaco. Siop Papur Newydd.A W Jones Welding

Alan Wyn Jones
Isallt, 5 Cefn Faes Llyn
Penygroes
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6DB

Ffôn: 01286 881376
Ffacs: 01286 881376

Fencing, Railings & Gates Suppliers & Contractors. Agricultural Fencing & Gate Manufacturing.A.G. Twitchett

Mr A Twitchett
56 Ffordd Bryn Celyn
Talysarn
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6AB

Ffôn: 01286 881442
Ffacs: 01286 881442

Glanhau, gwasanaethu a thrwsio bwyleri (boilers).A.K.R. Landscape, Tarmac & Blockpaving Specialists

Kenneth Rowlands
5 Bro Cadfan
Rhosgadfan
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7ET

Ffôn: 01286 831376

Pob math o ddeunydd ar gyfer llwybrau, gerddi, patios. Gosod tyrff, ffensio, tirlunio gerddi ayb.Aberafon Camping

Mrs C Bird-Jones
Gyrn Goch
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5PN


Maes gwersylla.Acorn Therapies

Gillian Monks
Bryn, Church Road
Talysarn
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6HP

Ffôn: 01286 881786
E-Bost: gillian@acorntherapies.com

Aromatherapi holistig.Adra

Adra Angharad Gwyn
8 Beddgwenan
Llandwrog
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5LL

Ffôn: 01286 831353
E-Bost: post@adrahome.com
Gwefan: www.adrahome.com

Anrhegion Cymreig chwaethus a chyfoes.Alan Lee's Taxis

Alan Lee
10 Bro Silyn
Talysarn
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6AU

Ffôn: 01286 880485

Gwasanaeth tacsis.Alwyn Owen Painter & Decorator

Alwyn Owen
137 Ffordd Rhedyw
Llanllyfni
Caernarfon
Gwynedd

Ffôn: 01286 882724
Symudol: 07887 644591

Peintio ac Addurno.Andrew Roberts Ltd Plumbing & Heating

Andrew Roberts
27 Ffordd Rhedyw
Llanllyfni
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6SN

Ffôn: 01286 880132
Ffacs: 01286 880132

Contractiwr plymio a gwresogi.Angela Kerr

Angela Kerr Uned 3 a 3a, Parc Glynllifon
Ffordd Clynnog, Llandwrog
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5DY

Ffôn: 01286 830839
E-Bost: info@angelakerr.co.uk
Gwefan: www.angelakerr.co.uk

Efallai eich bod eisiau rhywbeth afrad a beiddgar, neu rywbeth ychydig bach yn wahanol. Fel gof arian a chynllunydd gemwaith cymwys, mae Angela Kerr wedi creu nwyddau hardd sy'n addas i unrhyw achlysur. Prif ffocws Angela yw cynllunio ar gyfer priodasau ac mae hi wedi bod yn boblogaidd gyda llawer o barau oherwydd ei gallu i sicrhau bod nwyddau a gemwaith y briodasferch, y morwynion priodas, a hyd yn oed y deisen, yn cyd-fynd a'i gilydd. Mae ei theisennau priodas 'Disglair' wedi bod yn llwyddiant mawr, gan roi cyfle i barau gadw darnau o emwaith sydd wedi'u teilwra'n arbennig fel atgof o'u diwrnod arbennig. Mae'n defnyddio'r deunyddiau gorau o bob rhan o'r byd ac mae'r canlyniadau yn syfrdanol. Defnyddia arian pur, perlau a Grisialau Swarovski, cerrig lled-werthfawr anghyffredin a gleiniau gwydr penigamp o hen ffatrioedd gwydr Gorllewin yr Almaen a Thsiecoslofacia i greu dyluniadau coeth ac unigryw.Ann Catrin Evans

Ann Catrin Evans Ann Evans
Yr Efail, Parc Glynllifon
Ffordd Clynnog
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5DY

Ffôn: 01286 831035
E-Bost: info@anncatrinevans.com
Gwefan: www.anncatrinevans.com

Mae Ann Catrin Evans yn ddyluniwr a gwneuthurwr 3D yn arbenigo mewn dodrefn drws megis 'doorknockers'. Mae'r busnes yn dylunio ac yn creu eitemau metel manwl iawn, ar gyfer cleientiaid cyhoeddus a phreifat. Mae Ann yn arddangos ystod o waith yn cynnwys goleuo, gemwaith, taclau bwyta, dodrefn, gwobrwyau a phrosiectau mawr ar gyfer arddangosfeydd celf cyhoeddus.Antur Nantlle Cyf

Antur Nantlle Cyf Mrs Beryl Fretwell
Canolfan Dechnoleg Antur Nantlle, 20 Heol y Dwr
Penygroes
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6LR

Ffôn: 01286 882688
E-Bost: antur@anturnantlle.com
Gwefan: www.anturnantlle.com

Mae Antur Nantlle yn gwmni cymunedol di-elw sy'n gweithio er lles Dyffryn Nantlle a'r ardaloedd cyfagos. Nod y cwmni ydyw datblygu prosiectau a denu grantiau i'r ardal fydd yn arwain at ddatblygiad economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol. Mae'r Antur yn barod ac yn awyddus i weithio gyda phartneriaid eraill i gyrraedd y nod, trwy chwilio am gyfleon newydd, hyrwyddo menter ymhlith pobl leol a datblygu cyfleodd i greu swyddi.Any Occasions

Mr R Jones
Llwyn y Gwalch
Y Groeslon
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7EE

Ffôn: 01286 831377

Hurio ceir 'Chauffeur Driven'.Apache Aviation Ltd

Ms V Petrie
Maes Awyr Caernarfon
Dinas Dinlle
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5TP

Ffôn: 01286 832407

Arbenigwyr hedfan.Arfon Coldcare

E Williams
77 Stryd Fawr
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6PL

Ffôn: 01286 881461

Bwyleri a Rhewgelloedd / Offer Oergelloedd Masnachol.Arfon Skips Ltd

R. Gavin Jones
Ystad Ddiwydiannol Penygroes
Penygroes
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6DB

Ffôn: 01286 881185
Ffacs: 01286 881008
E-Bost: rjs.scaffolding@virgin.net

Gwasanaeth llogi sgipiau.Argraffwyr Arfon Printers

Ystad Ddiwydiannol Penygroes
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6DB

Ffôn: 01286 880322
Ffacs: 01286 880322
E-Bost: argraffwyrarfon@tiscali.co.uk

Argraffwyr.Arman Bengal Cuisine

Mr E Rahman
Dinas
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7YN

Ffôn: 01286 830245

Bwyty Indiaidd.Arwel Evans

Arwel Evans
123 Ffordd Rhedyw
Llanllyfni
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6SW

Ffôn: 01286 882910

Plymiwr.Axis Precision Ltd

David Thatcher
Uned 8
Stad Ddiwydiannol Penygroes
Penygroes
Gwynedd
LL54 6DB

Ffôn: 01286 881222
Ffacs: 01286 882671
Symudol: 07779798029
E-Bost: dave@axisprecision.co.uk
Gwefan: www.axisprecision.co.uk

Milling & turning[ Hybwch eich busnes ar Gyfeiriadur Busnes Dyffryn Nantlle - DIM OND £12 Y FLWYDDYN ]

[ Ar y rhestr yn barod ac eisiau diweddaru manylion eich busnes? eBostiwch eich newidiadau atom ]

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys