Cyfeiriadur Busnes Dyffryn Nantlle

Enw'r Busnes: H

 
 
 

Chwilio Cyfeiriadur Busnes Dyffryn Nantlle

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]

 

H A Evans

Tyddyn Dafydd
Y Groeslon
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7DD

Ffôn: 01286 830398

Ffermwr / Cynhyrchydd Amaethyddol.H E Hughes

Drws-y-Coed Uchaf
Rhyd Ddu
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6TP

Ffôn: 01766 890214

Ffermwr / Cynhyrchydd Amaethyddol.H Roberts

Foel Uchaf
Llanllyfni
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6SY

Ffôn: 01286 880328

Ffermwr / Cynhyrchydd Amaethyddol.HSBC

HSBC 39 Heol y Dwr
Penygroes
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6LT

Ffôn: 08457 404404

Oriau agor: 12:30yp - 3:00yp (Dydd Llun a Dydd Mercher); 9:30yb - 12:00yp (Dydd Mawrth, Dydd Iau a Dydd Gwener).HUMPHREY'S & SON

Bodfan
Rhosgadfan
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7LA

Ffôn: 01286 830864
Ffacs: 01286 830545
Symudol: 07831852214

JCB / Plant Hire / Mini & Midi ExcavatorHafod Llwyfog Boarding Kennels

Mr a Mrs J Sumner
Hafod Llwyfog
Carmel
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7AP

Ffôn: 01286 830898

Lletya trwyddiedig trwy'r flwyddyn (gan gynnwys y Nadolig) i gwn. Croesawir arhosiadau hir neu fyr ac edrychwn ar ol pob brid or lleiaf i'r mwyaf. Bwydydd a gofal pwrpasol i gwn sydd ag anghenion arbennig. Lletya sy'n cynnig digonedd o le mewn man hyfryd. Byddwn yn cerdded eich ci o leiaf ddwywaith y dydd yn ein caeau ein hunain. Mae'n rhaid i bob ci gael brechiadau diweddar. Mae croeso i ymwelwyr alw heibio rhwng 10yb a 6yh (drwy apwyntiad).Hafoty Farm Cottages

Hafoty
Rhostryfan
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7PH

Ffôn: 01286 830144
E-Bost: info@hafoty.com
Gwefan: www.hafoty.com

Gwyliau hunan arlwyol.Halfway Inn

Ffordd Hyfrydle
Talysarn
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6HG

Ffôn: 01286 880433

Tafarn.Haltrot Ltd

Dylan Evans
5 Heol y Dwr
Penygroes
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6LR

Ffôn: 01286 882200
Ffacs: 01286 882211
E-Bost: info@haltrot.co.uk
Gwefan: www.haltrot.co.uk

Adeiladwyr a chontractwyr adeiladu. Arbenigwyr gwrth-dampio. Math o waith a ymgymerir: problemau tamp, pydredd gwlyb, plau pryfaid, cydrydiad 'wall ties'.Happy Valley Chinese Takeaway

Eldon House
Penygroes
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6NG

Ffôn: 01286 880979

Prydau parod Tsieiniaidd.Hilton Seafood Ltd

K Culshaw
Ysgubor Fawr, Ffordd Clynnog
Pontllyfni
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5DW

Ffôn: 01286 881477
Ffacs: 01286 881773

Pysgod a bwyd mor.Homestyle Bakery

21 Stryd yr Wyddfa
Penygroes
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6NG

Ffôn: 01286 882114
Ffacs: 01286 882108
E-Bost: barryathomestyle@aol.com

Siop fara / cacennau / caffi.[ Hybwch eich busnes ar Gyfeiriadur Busnes Dyffryn Nantlle - DIM OND £12 Y FLWYDDYN ]

[ Ar y rhestr yn barod ac eisiau diweddaru manylion eich busnes? eBostiwch eich newidiadau atom ]

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys