Cyfeiriadur Busnes Dyffryn Nantlle

Enw'r Busnes: I

 
 
 

Chwilio Cyfeiriadur Busnes Dyffryn Nantlle

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]

 

I H Jones

Fferm Cae'r Loda, Ffordd Clynnog
Llandwrog
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5ED

Ffôn: 01286 830396

Ffermwr / Cynhyrchydd Amaethyddol.Iard Llifon Yard

Iard Lo Llifon
Y Groeslon
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7DE

Ffôn: 01286 830612

Gwerthwr glo / tanwydd solet.Ifan Glyn

Ifan Glyn Jones
Hafod y Gan, Ffordd Clynnog
Penygroes
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6NS

Ffôn: 01286 880521
Symudol: 07760 236414
E-Bost: hafodygan@aol.com

Gwasanaeth cyfieithu: Cymraeg - Saesneg a Saesneg - Cymraeg. Prawfddarllen. Gwasanaeth prydlon a chywir. Telerau rhesymol.Inigo Jones & Co Ltd

Inigo Jones & Co Ltd John Lloyd
Gweithfeydd Llechi Tudor
Y Groeslon
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7UE

Ffôn: 01286 830242
Ffacs: 01286 831247
E-Bost: info@inigojones.co.uk
Gwefan: www.inigojones.co.uk

Yn darparu cynnyrch llechi o safon uchel ers 1861. Cofebion llechi. Llythrennau wedi eu torri gyda pheiriant / chwythiad tywod. Domestig: lloriau llechi, wynebau gweithio cegin, aelwydydd. Cynnyrch crefft: placiau wal, clociau, lampau, raciau gwin, matiau bwrdd, drychau. Seinyddion llechi a standiau seinyddion llechi wedi eu gwneud i archeb.Iron Horse Tattoos

Bryn y Gors
Nasareth
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6DP

Ffôn: 01286 882181

Tatwio / addurno'r corff.Is Swyddfa Bost Talysarn Sub Post Office

Ffordd yr Orsaf
Talysarn
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6HL

Ffôn: 01286 880301

Swyddfa Bost.Iwan Eddy Plymio a Gwesogi

Iwan Eddy
Llifon View
Carmel
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7RL

Ffôn: 01286 882887
Symudol: 07884 478388
E-Bost: iwaneddy@aol.co.uk

Pob agwedd o blymio a gwresogi, trwsio, cynnal a chadw bwyleri olew, cofrestrwyd gyda OFTEC, addasiadau ystafelloedd ymolchi i'r henoed ac anabl, teilsio seramig, gosodwr paneli addurno plastig.[ Hybwch eich busnes ar Gyfeiriadur Busnes Dyffryn Nantlle - DIM OND £12 Y FLWYDDYN ]

[ Ar y rhestr yn barod ac eisiau diweddaru manylion eich busnes? eBostiwch eich newidiadau atom ]

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys