Cyfeiriadur Busnes Dyffryn Nantlle

Enw'r Busnes: T

 
 
 

Chwilio Cyfeiriadur Busnes Dyffryn Nantlle

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]

 

Tirwedd (Ymddiriedolaeth Tirwedd Cyf)

Tirwedd (Ymddiriedolaeth Tirwedd Cyf) Nant y Felin, Ffordd Llanllyfni
Penygroes
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6LY

Ffôn: 01286 881857
E-Bost: post@tirwedd.co.uk
Gwefan: www.tirwedd.co.uk

Y mae Tirwedd yn elusen gofrestredig a chwmni rhestredig gyda'r nod o gryfhau economi a diwyllant Dyffryn Nantlle. Ein prif-brosiect yw sefydlu ysgol cadwraeth peirianyddol yn chwarel Pen yr Orsedd, Nantlle, gan adfer gweithdy hanesyddol y chwarel.T & B Ellis

Hen Gastell
Llanwnda
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5SD

Ffôn: 01286 830296

Ffermwr / Cynhyrchydd Amaethyddol.T & L & G H Evans

Gareth Evans
Fferm Pennarth
Aberdesach
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5EN

Ffôn: 01286 660207

Ffermwr / Cynhyrchydd Amaethyddol.T G Fairhead Plastering Services

Terry Fairhead
Plas Du, Ffordd Tanrallt
Talysarn
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6AY

Ffôn: 01286 881368
Symudol: 07788 876880
E-Bost: terry.fairhead@btinternet.com

Contractiwr plastro. Plastrwr.T Salisbury

Waterloo Shop, Water Street
Penygroes
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6LR

Ffôn: 01286 880246

Cigydd.TG Group

TG Group Meirion Evans
Cefn Graianog
Llanllyfni
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6SY

Ffôn: 01286 660526
Ffacs: 01286 660887
E-Bost: meirion.evans@tggroup.co.uk
Gwefan: www.tggroup.co.uk

Cynnyrch mwynau. Tywod, gro ac agregau eraill.TJ Construction

Bodfan
Llandwrog
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5TN

Ffôn: 01286 830881

Adeiladwyr / Contractwyr Adeiladu.Tacsis Huw's Taxis

Huw Edwards
1 Bay View Terrace
Llanwnda
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5SD

Ffôn: 01286 676767

Gwasanaethau Cludiant a Theithio / Tacsi / Bws mini / Cludiant i'r Maes Awyr.Tacsis Ivan a Hurio Bysus Mini

Ivan Jones-Parry
14 Hen Lon
Penygroes
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6RG

Ffôn: 01286 881590
Ffacs: 01286 881592
Symudol: 07771 677199
E-Bost: ivanstaxis@btconnect.com
Gwefan: www.ivantaxis.com

Tacsis ar gyfer pob achlysur. Preifat a Hacni. Cerbydau gyda mynediad i gadeiriau olwyn. Hurio ceir ecseciwtif.Tacsis Rob's Taxis

R Edwards
3 Heol Victoria
Penygroes
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6HD

Ffôn: 01286 882111

Gwasanaethau Cludiant a Theithio / Tacsi.Tafarn Pennionyn Inn

Sgwar Glynllifon
Y Groeslon
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7DE

Ffôn: 01286 830743

Tafarn.Tanrallt Mountain Centre

Tanrallt Mountain Centre Chapel House, Tanrallt
Llanllyfni
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6RR

Ffôn: 01286 881724
Ffacs: 01286 880852
Symudol: 07733 441872
E-Bost: info@thetmc.co.uk
Gwefan: www.thetmc.co.uk

Canolfan Antur Drwyddiedig yn darparu lletya a gweithgareddau awyr-agored.Team Clean

42 Ffordd yr Orsaf
Talysarn
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6HL

Ffôn: 01286 881090

Gwasanaethau glanhau tai a chartrefi.Team International

Team International Barry Thorogood
AwelMor
Pontllyfni
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5EG

Ffôn: 01286 660330
Ffacs: 01286 660921
E-Bost: info@teaminternational.co.uk
Gwefan: www.teaminternational.co.uk

Ymgynghorwyr Rheoli Busnes o'r Safon Uchaf.Telyn

A Griffiths
31 Ffordd Hyfrydle
Talysarn
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6HG

Ffôn: 01286 881744

Gwneuthurwyr telynau.Terry Jackson Video Services

2 Cae Bryn
Y Groeslon
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7SU

Ffôn: 01286 882512

Gwasanaethau ffilm a ffotograffeg.The Harp Inn

Llandwrog
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5SY

Ffôn: 01286 831071
Ffacs: 01286 830239
E-Bost: management@theharp.globalnet.co.uk
Gwefan: www.welcome.to/theharp

Tafarn a bwyty.The Surfer

E Jones
Dinas Dinlle
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5TW

Ffôn: 01286 830929

Bwyty.Tidy Games

Tidy Games Owen Davies
Bryn Carmel
Carmel
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7RW

Ffôn: 01286 881389
E-Bost: sales@tidygames.net
Gwefan: www.tidygames.net

Mae "The Rugby Addicts Boardgame" yn gem newydd sbon sydd wedi selio ar rygbi undeb. Gan ddefnyddio deis, darnau chwarae a chardiau, mae'r gem yn dyblygu pob elfen o'r gem go iawn - symud efo'r bel, pasio, taclo a chicio.Tirlun y Ddraig

Talysarn
Caernarfon
Gwynedd

Ffôn: 07880 802704

Gwasanaeth tirlunio dibynadwy ac o safon uchel. Prisio yn ysgrifenedig am ddim.Tomen Byd Cilgwyn Refuse Tip

Cilgwyn
Carmel
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7SF

Ffôn: 01286 881323

Tomen byd a chanolfan ailgylchu.Torwoods

Mr J D Spooner
Uned 1, Canolfan Fenter Dyffryn Nantlle
Penygroes
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6DB

Ffôn: 01286 880894

Peirianwyr peiriannau garddwriaeth. Garddwyr tirwedd a chynllunwyr. Deliwyr nwy potel.Tresi Aur

25 Stryd yr Wyddfa
Penygroes
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6NG

Ffôn: 01286 881464

Triniwr gwallt.Trevor Farrington Saddlery

Bryn Tirion, Cilgwyn
Carmel
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7SH

Symudol: 07951 356104

Gwneuthurwyr cyfrwy a harnais. Offer ceffylau a marchogaeth.Trigonos

Trigonos Richard Grover
Plas Baladeulyn
Nantlle
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6BW

Ffôn: 01286 882388
Ffacs: 01286 882424
Gwefan: www.nantlle.com/trigonos

Canolfan addysg gyda chyfleusterau ar gyfer cynadleddau, cyfarfodydd, gweithdai, ac ati. Llety. Stiwdio celf. Cyrsiau penwythnos celf a thecstiliau. Siop fferm gyda llysiau a ffrwythau organig.Twll Llwyd Multi-Coloured Slate Quarry

Alan Humphries
12 Trem y Wyddfa
Penygroes
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6NE

Ffôn: 01286 881028 (gyda'r nos)
Symudol: 07763 487153

Cyflenwyr llechi patio, llechi toi, llechi cladio, llechi llefydd tan, llechi walio a roceri, gwastraff llechi ar gyfer llenwi a llechi gwyrdd, llwyd a gwledig ayb.Ty Mawr Bed and Breakfast

John Brennan a Claire Balzer
Ty Mawr
Rhyd Ddu
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6TL

Ffôn: 01766 890837
E-Bost: tymawr-snowdon@tesco.net
Gwefan: www.snowdon-accommodation.co.uk

Gwely a Brecwast cynnes a chyfforddus, mewn lleoliad perffaith ar gyfer gwyliau ym mynyddoedd Parc Cenedlaethol Eryri. Lleolir pentref Rhyd Ddu 30km o Fangor a 15km o Gaernarfon yn sir Gwynedd, Gogledd Cymru. Dim ond 6km sydd o Ryd Ddu i gopa'r Wydda.[ Hybwch eich busnes ar Gyfeiriadur Busnes Dyffryn Nantlle - DIM OND £12 Y FLWYDDYN ]

[ Ar y rhestr yn barod ac eisiau diweddaru manylion eich busnes? eBostiwch eich newidiadau atom ]

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys