Cyfeiriadur Busnes Dyffryn Nantlle

Enw'r Busnes: E

 
 
 

Chwilio Cyfeiriadur Busnes Dyffryn Nantlle

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]

 

E & K Lewis

Kevin Lewis
16 Sgwar y Farchnad
Penygroes
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6NN

Ffôn: 01286 880593

Trydanwyr a chontractwyr trydanol.E E Wilkinson

Mr E Wilkinson
47 Ffordd Rhedyw
Llanllyfni
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6SN

Ffôn: 01286 881077

Saer maen / Adeiladu Waliau Sych.E L Griffiths

Mr E Griffiths
Bron Fedw Isaf
Rhyd Ddu
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7YS

Ffôn: 01286 650214

Ffermwr / Cynhyrchydd Amaethyddol.E ROBERTS ROOFING

Erfyl Lee Roberts
Basement flat
Dune Crest Churton Street
Pwllheli
Gwynedd
LL53 5AD

Symudol: 07812989965
E-Bost: erfylroberts@yahoo.co.uk

Trwsio toeau, gwaith yswiriant aybE T A Evans

Llwyn Impia
Pontllyfni
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5EY

Ffôn: 01286 660270

Ffermwr / Cynhyrchydd Amaethyddol.E. H. Ellis: Adeiladwr ac Ymgymerwr Toi

Elfyn Ellis
Ceris, 54 Ffordd y Sir
Penygroes
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6EY

Ffôn: 01286 882298
Symudol: 07879 616337

Toeau llechi a fflat. Plastro. Estyniadau. Adeiladwr ac ymgymerwr toi.Edgar Williams

Edgar Williams
Bryncroes
Pontllyfni
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5EP

Ffôn: 01286 660357

Ffermwr / Cynhyrchydd Amaethyddol.Eithin Bach

Sian Eirian Rees
Cefn Eithin, Bethesda Bach
Llanwnda
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5SF

Ffôn: 01286 830569
E-Bost: info@snowdoniacottagewales.co.uk
Gwefan: www.snowdoniacottagewales.co.uk

Lletya gwyliau hunan-gynhaliol mewn bwthyn stiwdio / rhandy fferm sy'n ran o drosiad ty gwair ar fferm fychan yn ardal Bethesda Bach. Mae'r bwthyn yn cynnig un stafell wely ddwbl, ystafell fyw agored efo cegin dda sy'n cynnwys pob 'mod-con' a bar brecwast, ystafell folchi foethus 'en-suite' yn cynnwys bath, cawod, basn molchi a thoiled. Mae'r gegin / ystafell fyw yn cynnwys popty drydan a hob, oergell, rhewgell, meicrodon, teledu/ DVD yn un, a chwaraewr CD / Caset / Radio. Ma yna batio tu allan i'r bwthyn efo lle i eistedd, bwrdd a barbeciw at ddefnydd ein gwesteion.Elna Cattery & Kennels

Llwyndu Mawr
Carmel
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6PU

Ffôn: 01286 880419
Ffacs: 01286 880845

Gwarchod anifeiliad domestig.Emlyn Hughes

Fferm Blaen y Garth
Nantlle
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6BS

Ffôn: 01286 880360

Ffermwr / Cynhyrchydd Amaethyddol.Evan Hughes & Son

Fferm Eithinog Wen
Pontllyfni
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5EY

Ffôn: 01286 660269

Ffermwr / Cynhyrchydd Amaethyddol.Express Cars

Mr C Thompson
Ffordd Llanllyfni
Penygroes
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6LY

Ffôn: 01286 882020

Gwerthu cerbydau modur.Express Motor Commercials

Mr E Jones
Ffordd Llanllyfni
Penygroes
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6ND

Ffôn: 01286 880218

Modurdy / Gwasanaethu Cerbydau.Express Motors

Gerallt
Bontnewydd
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7UN

Ffôn: 01286 881108
Ffacs: 01286 882331
E-Bost: post@expressmotors.co.uk
Gwefan: www.expressmotors.co.uk

Bysus a choetsus: Bysus bychain, Coetsus Dau Lawr, Hen Fysus, Coetsus Moethus Modern.[ Hybwch eich busnes ar Gyfeiriadur Busnes Dyffryn Nantlle - DIM OND £12 Y FLWYDDYN ]

[ Ar y rhestr yn barod ac eisiau diweddaru manylion eich busnes? eBostiwch eich newidiadau atom ]

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys