Cyfeiriadur Busnes Dyffryn Nantlle

Enw'r Busnes: R

 
 
 

Chwilio Cyfeiriadur Busnes Dyffryn Nantlle

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]

 

R & C Locksmiths

Raymond Lee
Gors
Upper Llandwrog
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7PU

Ffôn: 01286 880106
Ffacs: 01286 880106
E-Bost: gors@llandwrog86.freeserve.co.uk

Agorwr cloeau. Gwasanaethau ac offer seff a chloeariau.R A Williams

Carmel
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7AR

Ffôn: 01286 880412

Modurdy, gwerthu a gwasanaethu cerbydau.R C Pritchard

Fferm Taldrws
Llanllyfni
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6RR

Ffôn: 01286 880220

Ffermwr / Cynhyrchydd Amaethyddol.R E Burgess

Treborenna, Bron Arfon
Carmel
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7AD

Ffôn: 01286 880610

Adeiladwyr / Contractwyr Adeiladu.R E Jones

Capel Uchaf
Clynnog Fawr
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5DH

Ffôn: 01286 660327

Ffermwr / Cynhyrchydd Amaethyddol.R E Parry

Mr R E Parry
Tyn Llan, Ffordd Rhedyw
Llanllyfni
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6SW

Ffôn: 01286 881160
Ffacs: 01286 881160
E-Bost: re.parry@virgin.net

Adeiladwyr a chontractwyr adeiladu.R J Hughes

Tyn Lon
Llandwrog
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5SN

Ffôn: 01286 830644

Adeiladwyr / Contractwyr Adeiladu.R J S Scaffolding Ltd

R. Gavin Jones
Ystad Ddiwydiannol Penygroes
Penygroes
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6DB

Ffôn: 01286 881670
Ffacs: 01286 881008
E-Bost: rjs.scaffolding@virgin.net

Contractwyr Scaffaldau.R L Till

Llwyngwnadl Uchaf
Clynnog Fawr
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5DF

Ffôn: 01286 660275

Ffermwr / Cynhyrchydd Amaethyddol.R P Owen

Fferm Cefn Artho
Clynnog Fawr
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5DB

Ffôn: 01286 660363

Ffermwr / Cynhyrchydd Amaethyddol.R S Jones

Cefn Tryfan
Y Groeslon
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7EN

Ffôn: 01286 831013

Ffermwr / Cynhyrchydd Amaethyddol.R T Davies

Gwel y Don
Clynnog Fawr
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5PS

Ffôn: 01286 660619

Cynnyrch mwynau. Tywod, gro ac agregau eraill.R.A. Roberts a'i Fab

Kevin Roberts
Bryn Myfyr
Rhosgadfan
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7HD

Ffôn: 01286 831401
Symudol: 07967 954304
E-Bost: sulwen@cym.ro

Adeiladwyr.Rauni Higson: Silversmith and Jeweller

Rauni Higson
3 Capel Salem
Talysarn
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6AR

Ffôn: 01286 881150
E-Bost: rauni@raunihigson.co.uk
Gwefan: www.raunihigson.co.uk

Gemydd a Gofaint Arian yn gweithio mewn amgylchedd llawn ysbrydoliaeth yn Eryri, Gogledd Cymru. Rwy'n creu ystod eang o waith cyfoes i siopau ac ar gomisiwn. Byddaf hefyd yn cynnal cyrsiau un-dydd yn fy ngweithdy. Mae croeso i bawb. Ymwelwch a'n gwefan am ragor o wybodaeth.Raven Engineering

R Jones
4 Hafod Ruffydd
Rhosgadfan
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7LF

Ffôn: 01286 831224
Ffacs: 01286 831224
E-Bost: ravenengineering@aol.com

Peiriannwyr Trachywir.Robert Glyn Griffith

Cefn Emrys
Llandwrog
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5TF

Ffôn: 01286 830510

Ffermwr / Cynhyrchydd Amaethyddol.Roberts & Owen

28 Stryd Fawr
Penygroes
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6PL

Ffôn: 01286 881280

Ymgymerwyr Angladdau.Ron Hughes

32 Stryd Fawr
Penygroes
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6PL

Ffôn: 01286 881882

Contractiwr plymio, gwresogi ac aerdymheru.[ Hybwch eich busnes ar Gyfeiriadur Busnes Dyffryn Nantlle - DIM OND £12 Y FLWYDDYN ]

[ Ar y rhestr yn barod ac eisiau diweddaru manylion eich busnes? eBostiwch eich newidiadau atom ]

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys