Cyfeiriadur Busnes Dyffryn Nantlle

Enw'r Busnes: Y

 
 
 

Chwilio Cyfeiriadur Busnes Dyffryn Nantlle

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]

Y Beuno

Ann Thomas
Clynnog Fawr
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5PB

Ffôn: 01286 660785
Ffacs: 01286 660212

Tafarn a bwyty. Cinio dydd Sul 12-3pm. Bwyd da, golygfeydd bendigedig, croeso cynnes. Croesawn ymholiadau bwcio.Youth Hostels Association

Snowdon Ranger Youth Hostel
Rhyd Ddu
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7YS

Ffôn: 0870 770 6038
Ffacs: 01286 650093
E-Bost: snowdon@yha.org.uk
Gwefan: www.yha.org.uk/find-accommodation/wales/hostels/Snowdon-Ranger/

Hostel ieuenctid.Ysgol Yrru Carmel Driving School

Mr S Flynn
4 Tan y Fynwent
Carmel
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7AR

Ffôn: 01286 881472
Ffacs: 01286 881472

Hyfforddwr gyrru / Ysgol yrru.Ystorfa Hampers Store

N Copperwaite
32-36 Stryd yr Wyddfa
Penygroes
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6NG

Ffôn: 01286 881245

Siop yn gwerthu amryw o gynnyrch yn cynnwys bwyd, planhigion gardd, bwyd anifeiliaid ac anrhegion.[ Hybwch eich busnes ar Gyfeiriadur Busnes Dyffryn Nantlle - DIM OND £12 Y FLWYDDYN ]

[ Ar y rhestr yn barod ac eisiau diweddaru manylion eich busnes? eBostiwch eich newidiadau atom ]

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys