Cyfeiriadur Busnes Dyffryn Nantlle

Enw'r Busnes: C

 
 
 

Chwilio Cyfeiriadur Busnes Dyffryn Nantlle

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]

 

Cadfan Roofing Services

1 Cilfodan
Carmel
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7AG

Ffôn: 01286 881227

Gwasanaethau toi. Gosod a thrwsio toeau.Caernarfon Airworld

Caernarfon Airworld Dinas Dinlle
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5TP

Ffôn: 01286 830800
E-Bost: info@qdmaviation.co.uk
Gwefan: www.air-world.co.uk

Ysgol hedfan. Awyrenau ymweld. Amgueddfa. Tripiau hedfan.Caernarfon Crazy Castles Cyf

Nicholas Cornes
Fourcrosses
Rhosgadfan
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7HL

Ffôn: 01286 831323

Cestyll neidio / Offer hamdden.Caernarfon Garage

Dinas
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7YN

Ffôn: 01286 830227

Modurdy. Gwerthu a thrwsio cerbydau.Camera Cymru

Richard Wyn Huws
Y Wern, Pant Du
Penygroes
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6HE

Ffôn: 01286 880806
Symudol: 07831 578 516
E-Bost: richard@cameracymru.co.uk
Gwefan: www.cameracymru.co.uk

Mae Richard Wyn a Wyn-Huws Cyf yn ddau gwmni a sefydlwyd gan Richard Wyn a Iola Huws yn Nyffryn Nantlle - Gogledd Cymru. Mae cefndir Richard yn cynnwys dros 10 mlynedd o brofiad fel Cyfarwyddwr Ffotographeg a 6 mlynedd fel Tynnwr Ffocws ar rhai o ddramau mwyaf Cymru. Ers 10 mlynedd bellach mae Richard wedi defnyddio ac yn berchen ar Steadicam. Ar gychwyn ei yrfa mynychodd wythnos hyfforddiant gan Garret Brown (cynllunydd y steadicam) yn Malibu, Los Angeles, California, pryd y bu iddo feithrin sgiliau amhrisiadwy wrth ymdrin a steadicam. Mae'n cael ei ystyried yn wr proffesiynol, ymroddgar sy'n cyd-weithio'n dda efo chyfarwyddwyr ac aelodau eraill y criw ac sydd bob amser yn awyddus i wireddu gweledigaeth y cyfarwyddwr ar gyfer pob cynhyrchiad. Yn weithiwr medrus, galluog a chyflym wrth ei natur, mae Richard yn ymwybodol bob amser o'r gyllideb. Mae'n ymdrechu i osgoi aberthu gwerthoedd cynhyrchu ac yn falch o allu dweud bod pob cynhyrchiad hyd yma wedi ei gyflawni o fewn y gyllideb. Hoffai Richard ddiolch i chi am eich diddordeb yn ei waith ac mae'n edrych ymlaen i glywed gennych yn y dyfodol agos.Canolfan Cymdeithasol Talysarn Community Centre

Nora Jones
Ffordd yr Orsaf
Talysarn
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6HL

Ffôn: 01286 881569
E-Bost: post@canolfan-talysarn.org.uk
Gwefan: www.canolfan-talysarn.org.uk

Canolfan gymunedol gyda chyfleusterau ar gyfer cynadleddau, cyfarfodydd, gweithdai, cyrsiau TG ac ati.Canolfan Garddio Fron Goch Garden Centre

Canolfan Garddio Fron Goch Garden Centre Ffordd y Pant
Llanfaglan
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5RL

Ffôn: 01286 672212
Ffacs: 01286 678912
E-Bost: info@frongoch-gardencentre.co.uk
Gwefan: www.frongoch-gardencentre.co.uk

Mae Canolfan Arddio Fron Goch yn adnabyddus am ddewis a safon planhigion. Mae ein cynnyrch yn cynnwys: planhigion, offer garddio, fertileiddwyr, gofal lawntiau, dwr, gofal adar, basgedi hongian, dodrefn gardd, compostiau, hadau a bylbiau, potiau terracotta, tyfu o had. Mae gennym gaffi cyfforddus a phob blwyddyn byddwn yn creu Hyfrydle Nadoligaidd.Canolfan Hamdden Plas Silyn Leisure Centre

Alwyn Owen
Ffordd y Sir
Penygroes
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6HJ

Ffôn: 01286 882047
Ffacs: 01286 882045
E-Bost: alanwynowen@gwynedd.gov.uk
Gwefan: www.gwynedd.gov.uk/gwy_doc.asp?cat=2539&doc=2660

Canolfan Hamdden.Canolfan Hanes Uwchgwyrfai

Canolfan Hanes Uwchgwyrfai Clynnog Fawr
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5BT

Ffôn: 01286 660853
E-Bost: rheolwr@uwchgwyrfai.com
Gwefan: www.uwchgwyrfai.com

Sefydlwyd Canolfan Hanes Uwchgwyrfai fel menter gymunedol yn hen ysgoldy Eben Fardd yng Nghlynnog Fawr. Y bwriad yw creu canolfan sy'n costrelu hanes ardal sy'n ferw o weithgaredd diwylliannol ac yn enwog am ei chyfraniad diwydiannol, addysgol a chrefyddol i fywyd Cymru. Mae'r dalgylch yn ymestyn o'r Bontnewydd yn y gogledd i Lithfaen a Mynyddoedd yr Eifl yn y de ac yn cynnwys Dyffryn Nantlle. Mae'r chwe phlwyf canlynol o'i mewn: Pistyll, Llanaelhaearn, Clynnog, Llandwrog, Llanwnda a Llanllyfni. Mae'r Ganolfan yn cynnig: Ymweliadau Unigolion; Ymweliadau Grwpiau trwy drefniant ymlaen llaw, yn cynnwys ar y Sul; Ymweliadau Ysgolion; Arddangosfa yn Yr Ysgoldy; Archif Ddigidol; a Gardd Gymunedol Hanesyddol. Tal Mynediad: Dwy bunt y pen i Grwpiau (gellir cael lluniaeth ysgafn os dymunir); Di-dal i Unigolion ond disgwylir cyfraniad am ddefnyddio peiriannau yn yr Archifdy; pris i'w drafod i Ysgolion.CardiauPARCards

Y Bryn, Y Grugan
Y Groeslon
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7TA

Ffôn: 01286 830571
E-Bost: cardiauparcards@btinternet.com

Cardiau Cyfarch. Hwiangerddi Cymraeg. Llyfrau bach i blant. Cardiau Priodas.Carpedi Nant

44 Stryd yr Wyddfa
Penygroes
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6NG

Ffôn: 01286 881113

Gwerthu a gosod carpedi.Cartref Photography

Matt Williams
Nantlle
Caernarfon
Gwynedd
LL54

Symudol: 07789 274086
E-Bost: mthwwilliams@aol.com

Lluniau o Barc Cenedlaethol Eryri a Phen Llyn. Portreadau anifeiliaid anwes ar gael o'ch cartref neu o leoliad o'ch dewis chi.Cartref Plas Gwilym Home

Ffordd Victoria
Penygroes
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6HD

Ffôn: 01286 880442

Cartref Henoed.Ceirion Williams Electrical Contractor

Ceirion Williams
89 Ffordd Rhedyw
Llanllyfni
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6SN

Ffôn: 01286 881109

Trydanwr / Contractiwr trydanol.Celtic Auto Parts Ltd

Robat Edwards
Uned 3, Canolfan Fenter Dyffryn Nantlle
Penygroes
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6DB

Ffôn: 01286 881881
Ffacs: 01286 881881
Symudol: 07817 541279
E-Bost: celticautoparts@yahoo.co.uk

Mae Celtic Auto Parts yn gwerthu gwahanol ddarnau ac offer ar gyfer pob car.Celtic Pro Audio

Dafydd Roberts
11 Cae Bryn
Groeslon
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7SU

Ffôn: 08453 911 007
Symudol: 07747 677792
E-Bost: celticproaudio@hotmail.co.uk

Gosod offer cymorth clyweled a 'Sound Induction Loops' (ar gyfer y trwm eu clyw) i safon uchel. Systemau 'PA / Loops' mewn capeli / eglwysi / neuaddau pentref ayb. Systemau miwsig cefndirol mewn siopau / gwestai. Gosod holl offer stiwdio recordio. Gwasanaethu offer a chynnal profion PAT blynyddol.Celtic Security Services Ltd

Celtic Security Services Ltd The Old Smithy
Dolydd
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7EF

Ffôn: 01286 831259
E-Bost: info@celtic-security.co.uk
Gwefan: www.celtic-security.co.uk

Mae Celtic Security Services yn cynnig gwasanaeth diogelwch unigryw i bob rhan o fyd diwydiant a busnes. Mae swyddogion diogelwch trwyddiedig, wedi eu hyfforddi'n broffesiynol yn darparu gwasanaeth o safon digyffelyb. Mae gwasanaeth galw-allan 24 awr y dydd 365 diwrnod y flwyddyn yn sefydlu ymrwymiad dosbarth cyntaf i bob cwsmer. Gwasanaethau ar gael: Gwarchod sefydlog; Patrolau symudol; Ymateb i larymau pan yn gwarchod goriadau; Hyfforddiant.Celtic Slate Ltd

Celtic Slate Ltd Gavin ac Ellen Jones
Ystad Ddiwydiannol Penygroes
Penygroes
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6DB

Ffôn: 01286 882882
Ffacs: 01286 881008
Gwefan: www.celticslate.co.uk

Mae Celticslate Ltd yn cyflenwi nifer o gynnyrch llechi am brisiau cystadleuol iawn, yn cynnwys: Llechi wedi chwalu'n fan (hardcore); Defnydd glan ar gyfer traeniau; defnydd ar gyfer tirlunio, yn cynnwys llechi mawr ar gyfer rockery; Llechi glan o wahanol feintiau i'w harddangos. Gall gwsmeriaid gasglu unrhyw faint o ddefnydd neu gallwn ddanfon defnydd dros dunnell o bwysau.Celtic Wind & Brass

Ross Clarke
Rhydlydan
Nebo
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6EH

Symudol: 07920 111635
Gwefan: www.celticwindandbrass.com

Trafod a gwerthu offerynnau cerdd, chwythbrennau a phres.Classic Cars

A & R Jones
Llwyn y Gwalch
Y Groeslon
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7EE

Ffôn: 01286 831377

Modurdy a gwasanaethu cerbydau.Coleg Meirion-Dwyfor College

Parc Glynllifon
Ffordd Clynnog
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5DU

Ffôn: 01286 830261
Ffacs: 01286 831597
E-Bost: coleg@meirion-dwyfor.ac.uk
Gwefan: www.meirion-dwyfor.ac.uk

Addysg 6ed dosbarth a chanolfan ddysgu i oedolion.Cribyn y Mor / The Beachcomber

Darren Thomas
Dinas Dinlle
Caernarfon
Gwynedd
LL54 4TW

Symudol: 07748 757792
E-Bost: dth5221297@aol.com

Caffi a bwyd i fynd, blas i siwtio bawb gyda bwyd cartrefol ar gael.Cwellyn Arms

Cwellyn Arms Rhyd Ddu
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6TL

Ffôn: 01766 890321
E-Bost: snowdoninn@aol.com
Gwefan: www.snowdoninn.co.uk

Lleolir y Cwellyn Arms ar y ffordd rhwng Caernarfon a Beddgelert 4 milltir o Feddgelert, ger troed yr Wyddfa ym Mharc Cenedlaethol Eryri yng Ngogledd Cymru. Cynigir: Lletya Gwely a Brecwast 'En-suite'; Tafarn Cwrw-go-iawn a bwyd da; Lletya hunan-ddarpar; Man campio; a Lletya 'bunkhouse'.Cwmni Curiad Cyf

Ruth Myfanwy
Capel Salem
Talysarn
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6AB

Ffôn: 01286 882166
E-Bost: curiad@curiad.co.uk
Gwefan: www.curiad.co.uk

Sefydlwyd CURIAD yn 1992 gyda'r bwriad o ffurfio cwmni cyhoeddi cerddoriaeth a fyddai'n hybu cyfansoddiadau newydd gan gyfansoddwyr o Gymru a thu hwnt. Erbyn hyn, CURIAD yw cyhoeddwyr cerddorol mwyaf blaengar Cymru yn cyhoeddi amrediad eang o gerddoriaeth gan amrywiaeth o gyfansoddwyr yn flynyddol. Yn ogystal a chyhoeddi gweithiau newydd gan gyfansoddwyr cyfoes, rydym hefyd yn cyhoeddi trefniannau o weithiau cyfansoddwyr cyfnodau'r Baroc, Clasurol a Rhamantaidd. Mae ein catalog hefyd yn cynnwys llyfrau ar gerddoriaeth, cyfrolau o ganeuon i blant a deunyddiau addysgiadol.Cwmni Cyhoeddi Gwynn

Cwmni Cyhoeddi Gwynn Arfon Gwilym
Hen Gapel Salem
Talysarn
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6AB

Ffôn: 01286 881797
E-Bost: gwynn@gwynn.co.uk
Gwefan: www.gwynn.co.uk

Cwmni Cyhoeddi Gwynn yw'r cwmni hynaf sy'n dal yn weithgar yn y diwydiant cyhoeddi cerddoriaeth yng Nghymru. Ein nod yw hyrwyddo cerddoriaeth Cymru, a chynyddu ymwybyddiaeth o'r cyfoeth creadigol a'r datblygiadau cerddorol a gafwyd dros y blynyddoedd. Mae'r catalog o dros 600 o gyhoeddiadau yn cynnwys peth o gerddoriaeth pwysicaf cyfansoddwyr blaenllaw Cymru yn ystod yr ugeinfed ar unfed ganrif ar hugain. Yn ogystal ceir rhestr gynyddol o gerddoriaeth gan gyfansoddwyr adnabyddus rhyngwladol. Erbyn hyn, caiff ein cyhoeddiadau eu perfformio'n gyson mewn cyngherddau o bwys, gyda darllediadau a recordiadau cyson o'n cerddoriaeth gan nifer o artistiaid blaenllaw, megis Cr Meibion Cymry Llundain, Charlotte Church a Bryn Terfel.Cyclewales

Cyclewales Dewi Jones
Uned 1, Gweithdai Salem
Talysarn
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6AB

Ffôn: 01286 882792
Ffacs: 01286 882792
Symudol: 07733 121585
E-Bost: info@cyclewales.net
Gwefan: www.cyclewales.net

Trin a thrwsio beicau. Hyfforddiant trin beics hyd at safon City & Guilds. Gwerthu beics a partiau beics.Cymdeithas Pysgota Seiont Gwyrfai a Llyfni

Cymdeithas Pysgota Seiont Gwyrfai a Llyfni Huw Hughes
11 Ystad Eryri
Bethel
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1BX

Ffôn: 01286 670666
E-Bost: huw.hughes@lineone.net
Gwefan: www.hgt.gwynedd.gov.uk/SG/

Pysgota eog, sewin, brithyll a thorgoch. Hefyd, llety hunan gynhaliol Melin y Cim ym Mhontllyfni.Cymdeithas Tai Eryri

Cymdeithas Tai Eryri Ty Silyn
Penygroes
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6LY

Ffôn: 01286 881588
Ffacs: 01286 881141
E-Bost: taieryri@taieryri.co.uk
Gwefan: www.taieryri.co.uk

Cymdeithas Dai elusennol a Landlord Cymdeithasol Cofrestredig yw Cymdeithas Tai Eryri a reolir gan Fwrdd Rheoli o 15 aelod, syn cynnwys cynghorwyr lleol a thenantiaid. Mae'r Gymdeithas yn darparu cartrefi a gwasanaethau er budd trigolion a chymunedau lleol.[ Hybwch eich busnes ar Gyfeiriadur Busnes Dyffryn Nantlle - DIM OND £12 Y FLWYDDYN ]

[ Ar y rhestr yn barod ac eisiau diweddaru manylion eich busnes? eBostiwch eich newidiadau atom ]

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys