Cyfeiriadur Busnes Dyffryn Nantlle

Enw'r Busnes: W

 
 
 

Chwilio Cyfeiriadur Busnes Dyffryn Nantlle

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]

 

W & D Davies

Tan Rallt, Ffordd Llwyndu
Penygroes
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6RE

Ffôn: 01286 881638

Adeiladwyr / Contractwyr Adeiladu.W R Evans

Pant Eithinog
Penygroes
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6PD

Ffôn: 01286 880298

Ffermwr / Cynhyrchydd Amaethyddol.Welsh Green & Rustic Slate Co.

Allan Humphries
12 Trem y Wyddfa
Penygroes
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6NE

Ffôn: 01286 881028
Symudol: 07763 487153

Chwarel lechiWelsh Highland Railway Construction Ltd

Swyddfa Adeiladwaith Dinas, Gorsaf Dinas
Llanwnda
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5UP

Ffôn: 01286 830200
Ffacs: 01286 830630
E-Bost: info@highrail.co.uk

Prosiect dan arweiniad Rheilffordd Ffestiniog i ail godi a rhedeg Rheilffordd Ucheldir Cymru, trac sy'n rhedeg drwy fynyddoedd Cymru a gaeodd yn y 1930au.Welsh Women's Aid

Welsh Women's Aid Ty Iorwerth, 39 Heol y Dwr
Penygroes
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6LW

Ffôn: 01286 882733
Gwefan: www.welshwomensaid.org

Cymorth i Fenywod Cymru yw'r sefydliad ambarel cenedlaethol sy'n cynrychioli grwpiau Cymorth i Fenywod lleol yng Nghymru. Mae ein 34 grwp o aelodau yn darparu cefnogaeth uniongyrchol i fenywod yn y gymuned ac mewn llochesau i filoedd o fenywod a phlant sydd wedi neu yn dioddef cam-drin yn y cartref. Mae Cymorth i Fenywod Cymru hefyd yn rheoli Llinell Gymorth Cam-drin yn y Cartref Cymru. Mae'r Llinell Gymorth yn agored i ddynion a menywod ac yn wasanaeth gwybodaeth a chefnogaeth i bobl a phlant sy'n dioddef cam-drin ac unigolion a sefydliadau sydd am wybod mwy am wasanaethau cefnogi cam-drin yn y cartref yng Nghymru. I gysylltu efo Llinell Gymorth Cam-drin yn y Cartref Cymru, ffoniwch 0808 80 10 800.White Tower Holiday Park

White Tower Holiday Park L F Ward
Llandwrog
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5UH

Ffôn: 01286 830649
Ffacs: 01286 830649
E-Bost: whitetower@supanet.com
Gwefan: www.whitetower.supanet.com

Mae'r White Tower Holiday Park yn safle tawel i deuluoedd ar dir gwastad, wedi'i leoli yn ysblennydd gwych cefn gwlad ac eto ddim ond tair milltir o Gaernarfon a dwy filltir a hanner o lan y mor. Wedi ei leoli'n berffaith ar gyfer teithio Eryri, Pen Llyn ac Ynys Mon. Toiledau/cawodydd wedi'u gwresogi'n ganolog, dwr poeth yn rhad ac am ddim, clwb teulu a man golchi dillad. Mannau aros i deithwyr tymhorol ar gael.Whitten's Computers

Steven Whitten
Galchafen
Penygroes
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6NX

Ffôn: 01286 874271
Symudol: 07951 769818
E-Bost: stevenwhitten@btinternet.com

Trwsio cyfrifiaduron. Sefydlu cysylltiadau i'r rhyngrwyd. Rhwydweithiau di-wifren ac ardal leol. Trwsio cyfrifiaduron ar safle. Gwasanaethau cartref.Wonderoos

Helen a Mark Burr
Uned 8, Fferm Blythe
Llanwnda
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5TG

Ffôn: 0845 0942275
E-Bost: info@wonderoos.com
Gwefan: www.wonderoos.com

Manufacturer of real nappies and related eco-friendly baby products.[ Hybwch eich busnes ar Gyfeiriadur Busnes Dyffryn Nantlle - DIM OND £12 Y FLWYDDYN ]

[ Ar y rhestr yn barod ac eisiau diweddaru manylion eich busnes? eBostiwch eich newidiadau atom ]

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys