Cyfeiriadur Busnes Dyffryn Nantlle

Enw'r Busnes: S

 
 
 

Chwilio Cyfeiriadur Busnes Dyffryn Nantlle

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]

 

S&A Brandist

Steve Brandist
3 Gwynfaes
Llanllyfni
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6RR

Ffôn: 01286 880617
Symudol: 07886 575651
E-Bost: sanda.brandist@sky.com

Systemau toi GRP. Adnewyddu a cynnal a chadw tai. Addasiadau ar gyfer yr anabl.S.P.C. Groundworks

S.P.C. Groundworks 67 Stryd Fawr
Penygroes
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6PL

Ffôn: 01286 881699
Symudol: 07788 428749

Gwaith trwm diwydiannol, domestig ac amaethyddol. Peirianneg sifil. Clirio safleoedd. Ffensio. Gwaith chainsaw. Cynnal a chadw cyffredinol.S.V.Bracegirdle Partners

S V Bracegirdle
Arwel, Kings Road
Penygroes
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6RL

Ffôn: 01286 882775
Ffacs: 01286 882775
Symudol: 07909 713142
E-Bost: joyce.bracegirdle@btinternet.com

Contractiwr adeiladu. Estyniadau, toi, gwaith cynnal a chadw, slabio a llwybrau brics. Gerddi a garddio.Sain (Recordiau) Cyf

Canolfan Sain
Llanwnda
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5TG

Ffôn: 01286 831111
Ffacs: 01286 831497
E-Bost: archeb@sainwales.com
Gwefan: www.sain.wales.com

Stiwdio recordio cerdd.Sea View Antiques

Sea View
Pontllyfni
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5EF

Ffôn: 01286 660436

Prynwyr a gwerthwyr hynafolion.Segontium Searchers

51 Assheton Terrace
Caernarfon
Gwynedd
LL55 2LD

Ffôn: 01286 678813
Symudol: 07549 307137
E-Bost: enquiries@segontium.com
Gwefan: www.segontium.com

Gwasanaethau Ymchwilio Teuluol a Hanes Lleol. Mae Segontium Searchers yn cynnig gwasanaeth ymchwilio hanes teulu sydyn, cyfeillgar a phrofesiynol. Cyfrinachedd llawn bob tro. Rydym yn gweithio yn Sir Gaernarfon, yn arbenigo yn yr ardal sydd dan ofal Swyddfa Archifau Caernarfon ac Archifau Prifysgol Bangor, yn ogystal ag Ynys Mon. Gallwn hefyd gynnal ymchwiliadau tu allan i'r ardal drwy drefniant, a gallwn gynnal ymchwil cyffredinol ledled Cymru a Lloegr.Seiont Construction 2000

A R Burgess
19 Mor Awel
Penygroes
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6RA

Ffôn: 01286 882229

Adeiladwyr / Contractwyr Adeiladu.Snowdon View Cottage

John Curtis
Ty Mawr
Talysarn
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6BA

Ffôn: 01286 881250
E-Bost: johncurtis@property-consultants.fsnet.co.uk
Gwefan: snowdon-view-cottage.wales.info

Bwthyn gwyliau hunan arlwyol.Snowdon Wallers

Andy Bingham
5 Tai Eryri
Y Fron
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7BL

Ffôn: 01286 881484
Symudol: 07789 154615
E-Bost: snowdonwallers@aol.com

Dros 7 mlynedd o brofiad efo'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gwneud pob math o waith ar y mynyddoedd ar waliau, llwybrau, ayb. Rwan yn hunan-gyflogedig rwy'n codi waliau cerrig sych ac hefyd efo'r gallu i ymgymryd a phob math o waith cynnal a thrwsio daear.Snowdonia Adventure

Bryn Clyd
Dinas
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7YN

Ffôn: 01286 831839

Nwyddau a dillad awyr agored.Snowdonia Dental Laboratory

7 Ffordd Hyfrydle
Talysarn
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6HG

Ffôn: 01286 880668

Technegydd Deintyddol.Sonix 2001

Patricia Ballard
Bryn Crin
Rhosgadfan
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7HG

Ffôn: 01286 830166

Disco symudol.Spar

Spar 3-5 Stryd Fawr
Penygroes
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6PL

Ffôn: 01286 881652

Siop groser, bwyd, diod, gwirodydd.Spice Chef

Mr S Islam
4 Heol y Dwr
Penygroes
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6LR

Ffôn: 01286 882973

Bwyd Indiaidd (take away).St. Ives touring Caravan Park

S Selfe
Lon-y-Wig
Pontllyfni
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5EG

Ffôn: 01286 660347

Parc Carafanau.Steve Crocker Photography & Creative Imagery

Steve Crocker
1 Pen y Parc, Parc Bel
Cilgwyn, Talysarn
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6LF

Ffôn: 01286 882268
Symudol: 07762 062591
E-Bost: stevecrocker911@hotmail.com
Gwefan: www.stevecrocker.co.uk

Creu lluniau gwefreiddiol o safon uchel a gwaith dylunio.Stiwdio Meirion

Stiwdio Meirion Meirion Jones
Uned 5, Hen Gapel Salem
Ffordd Bryncelyn, Talysarn
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6AB

Ffôn: 01286 830802
Symudol: 07788 456150
E-Bost: stiwdiomeirion@tiscali.co.uk
Gwefan: www.stiwdiomeirion.com

Gwasanaethau ffotograffiaeth. Priodasau: Cynigiaf wasanaeth ar gyfer priodasau Traddodiadol, Sifil, Partneriaethau Sifil a seremoniau bendithio mewn arddull traddodiadol, candid neu reportage, gan ddarparu dewis cofiadwy o brintiau o'ch diwrnod arbennig. Portreadau: Gellir tynnu portreadau yn fy stiwdio neu ar leoliad i deuluoedd, unigolion, babanod ac anifeiliaid anwes. Masnachol: Lluniau cynnyrch, cysylltiadau cyhoeddus, digwyddiadau masnachol, cynnydd wrth adeiladu, delweddau ar gyfer llyfrynnau, adroddiadau cwmniau, arddangosfeydd a gwefanau.Stone Masonry Services

Mr D Williams
5 Aber Rheon, Tainlon
Clynnog Fawr
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5DE

Ffôn: 01286 660707
E-Bost: masonry2005@tiscali.co.uk

Saer maen.Swyddfa Bost Penygroes Post Office

Mr D Bennett-William
Heol y Dwr
Penygroes
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6LW

Ffôn: 01286 880201

Swyddfa Bost / cardiau / nwyddau swyddfa / peiriant ATM.[ Hybwch eich busnes ar Gyfeiriadur Busnes Dyffryn Nantlle - DIM OND £12 Y FLWYDDYN ]

[ Ar y rhestr yn barod ac eisiau diweddaru manylion eich busnes? eBostiwch eich newidiadau atom ]

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys