Cyfeiriadur Busnes Dyffryn Nantlle

Enw'r Busnes: G

 
 
 

Chwilio Cyfeiriadur Busnes Dyffryn Nantlle

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]

 

G A Hughes

Graianog
Llanllyfni
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6SY

Ffôn: 01286 660225

Ffermwr / Cynhyrchydd Amaethyddol.G H Jones

Mr G Jones
Llwyn y Gwalch
Y Groeslon
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7EE

Ffôn: 01286 830391

Offer a Pheiriannau i'w Llogi / Cloddiwr mecanyddol.G Hughes Jones

Mr G Hughes-Jones
Clynnog Fawr
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5DP

Ffôn: 01286 660247

Ffermwr / Cynhyrchydd Amaethyddol.G Jones & Son

Bod Ychain Isaf
Llanllyfni
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6DR

Ffôn: 01286 880391

Ffermwr / Cynhyrchydd Amaethyddol.G Jones Taxis

15 Maes Castell
Llanllyfni
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6DE

Ffôn: 01286 880934

Gwasanaeth Tacsi.G L Williams

37 Heol y Dwr
Penygroes
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6LR

Ffôn: 01286 880323

Fferyllwyr / Siop.G O SWEEPY

Gwilym Owen
27 Maes Castell
Llanllyfni
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6DE

Ffôn: 07880 772149
E-Bost: owen560@live.co.uk

Glanhawyr simneiau, tynnu nythod adar a glanhau cwteri.G P Jones

Bodgarad
Rhostryfan
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7PH

Ffôn: 01286 830389

Ffermwr / Cynhyrchydd Amaethyddol.G W Griffith

Rhoslan
Rhosgadfan
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7HE

Ffôn: 01286 831141

Contractiwr plymio a gwresogi.GNH Golf Cars

Meithrinfa
Aberdesach
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5EN

Ffôn: 01286 660808
E-Bost: info@gnhgolfcars.co.uk
Gwefan: www.gnhgolfcars.co.uk

Arbenigwyr swyddogol yng ngheir golff Yamaha. Rydym yn cyflenwi i Glybiau Golff ac unigolion drwy'r DU.Gadlys Farm Riding Centre

Helen Davies
Fferm Gadlys
Llanwnda
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7YW

Symudol: 07880 732880

Canolfan reidio ceffylau.Garej Arwyn Cyf

Arwyn Hughes
Uned A-H, Ystad Ddiwydiannol Penygroes
Penygroes
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6DB

Ffôn: 01286 882299
Ffacs: 01286 882297
Symudol: 07774 245673

Modurdy a gwasanaethu cerbydau.Garej Clynnog

Mr A Rowlands
Clynnog Fawr
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5PF

Ffôn: 01286 660860

Gorsaf betrol a siop.Garej Pontllyfni

John Parrington Jones
Ffordd Clynnog
Pontllyfni
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5EG

Ffôn: 01286 660235
Ffacs: 01286 660818

Gwasanaethu, trwsio a gwerthu ceir a faniau. Profion MOT.Garej Povey's Garage

Ffordd Llanllyfni
Penygroes
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6DA

Ffôn: 01286 880282

Modurdy. Gwasanaethu cerbydau. Profion MOT. Ceir ar werth.George Morgan

Cae Hen
Rhostryfan
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7PN

Ffôn: 01286 830471

Ffermwr / Cynhyrchydd Amaethyddol.Glynllifon Tree Nursery

Parc Glynllifon, Ffordd Clynnog
Llandwrog
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5DU

Ffôn: 01286 831061

Coedwigaeth a Choed.Govannon Consultancy

D Rhys Gwyn
Nant y Felin, Ffordd Llanllyfni
Penygroes
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6LY

Ffôn: 01286 881857
E-Bost: govannonconsult@hotmail.com

Gwasanaethau archeolegol.Gwaith Teilsio Dewi Rhys (Magwa)

Dewi Rhys
Y Wendon, Maes y Mor
Penygroes
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6NR

Ffôn: 01286 882832
Symudol: 07747 613826
E-Bost: magi.wen@btinternet.com

Gwaith teilsio lloriau a waliau.Gwasanaethau Glo Caled

Mr Gwynne Williams
Plas Coed Madog
Talysarn
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6HT

Ffôn: 01286 880707
Ffacs: 01286 880707
Symudol: 07831 159045
E-Bost: gwynneglo@onetel.com

Gwerthu a gosod llefydd tan a stofiau llosgi coed a glo, gwerthu a gosod leining simneiau a simneiau wedi eu hinswleiddio. Addasiadau ar gyfer yr anabl.Gwasg Dwyfor

Gwasg Dwyfor M Peris Roberts
Ystad Ddiwydiannol Penygroes
Penygroes
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6DB

Ffôn: 01286 881911
Ffacs: 01286 881952

Argraffwyr a Chyhoeddwyr.Gwesty'r Afr / The Goat Hotel

Ffordd yr Orsaf
Penygroes
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6NW

Ffôn: 01286 880241

Tafarn.Gwyliau Wendon Holidays

Erfyl Roberts
Wendon
Dinas Dinlle
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5TW

Ffôn: 01286 830224
Symudol: 07812 989965
E-Bost: info@wendonholidays.co.uk
Gwefan: www.wendonholidays.co.uk

Gwyliau hunan ddarpar.Gwynedd Public Address & Celyn Sound Service

H Hodgson
Ty'r Celyn
Clynnog Fawr
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5NH

Ffôn: 01286 660231
Ffacs: 01286 660130
E-Bost: office@gwyneddpublicaddress.com
Gwefan: www.gwyneddpublicaddress.com

Systemau sain a goleuo.Gwynedd Safe Flue Specialists

Mr D Roberts
29 Ffordd Rhedyw
Llanllyfni
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6SN

Ffôn: 01286 880586

Peiriannydd glanhau, atgyweirio simnai nwy a glo.[ Hybwch eich busnes ar Gyfeiriadur Busnes Dyffryn Nantlle - DIM OND £12 Y FLWYDDYN ]

[ Ar y rhestr yn barod ac eisiau diweddaru manylion eich busnes? eBostiwch eich newidiadau atom ]

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys