Cyfeiriadur Busnes Dyffryn Nantlle

Enw'r Busnes: B

 
 
 

Chwilio Cyfeiriadur Busnes Dyffryn Nantlle

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]

 

BabyKind

BabyKind Zoe Hood
Uned 8, Fferm Blythe
Llanwnda
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5TG

Ffôn: 0845 0942275
E-Bost: info@babykind.co.uk
Gwefan: www.babykind.co.uk

Clytiau go iawn i fabis ar gyfer amseroedd modern a newidiol. Clytiau a chewynnau caredig i'r amgylchedd a chyflenwyr cynnyrch i fabis.Bachwen Farm & Cottages

Kevin a Carole McMonagle, Barry a Doreen Yates
Fferm Bachwen
Clynnog Fawr
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6NH

Ffôn: 01286 660336
E-Bost: bachwen@aol.com
Gwefan: www.bachwen.co.uk

9 bwthyn gwyliau hunan-ddarpar unigryw yn goredrych Bae Caernarfon gyda mynyddoedd bendigedig Eryri fel cefndir i'r olygfa.Ballard Construction

Bryn Crin
Rhosgadfan
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7HG

Ffôn: 01286 830166
Ffacs: 01286 830166

Adeiladwyr / Contractwyr adeiladu.Beach Holiday West Point

Pontllyfni
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5EH

Ffôn: 01286 660400

Parc gwyliau gwersylla a charafannau.Black Cat Tea Room

Mr M Jefferies
Parc Glynllifon
Ffordd Clynnog
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5DY

Ffôn: 01286 830232

Caffi. Dewis gwych iawn o fwyd da o fechdanau i brydau llawn. Arbenigwn mewn cacenni.Blodeuwedd

Sheryl Roberts
Blodeuwedd
Carmel
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7AB

Ffôn: 01286 880600
Symudol: 07771 795838
E-Bost: blodeuwedd600@aol.co.uk

Siop flodau bentref fychain, cyflenwi blodau ar gyfer bob achlysur, dosbarthiad lleol yn rhad ac am ddim.Blodyn i'r Nant

Linda Jones
Tegfan, Tai Baladeulyn
Nantlle
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6BL

Ffôn: 01286 880052
Symudol: 07875 597270
E-Bost: evelyn@jones377.fsworld.co.uk

Fel gwerthwyr blodau cymwysedig, rwy'n darparu blodau ar gyfer pob achlysur a gallaf greu dyluniadau gwreiddiol ar gyfer priodasau yn seiliedig ar eich syniadau a'ch anghenion chi. Rwyf hefyd yn arbenigo mewn teyrngedau blodau. Gallaf ddylunio trefniadau wedi eu hategu gyda amrywiaeth o gynhwysyddion gwahanol, ar gyfer achlysuron megis penblwydd, penblwydd priodas ayyb gan ddefnyddio blodau ffres neu rhai sidan. Cludiant lleol am ddim.Blythe Garage

Alan Owen
Modurdy Blythe
Llandwrog
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5TG

Ffôn: 01286 831368
Ffacs: 01286 831368
Symudol: 07979 012605
E-Bost: info@blythegarage.co.uk
Gwefan: www.blythegarage.co.uk

Atgyweiriwr moduron. Gwasanaeth cynnal a chyffredinol. Gwerthwyr ceir a faniau. Gwasanaeth galw allan.Bryn Eisteddfod Country House Hotel

Bryn Eisteddfod Country House Hotel Clynnog Fawr
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5DA

Ffôn: 01286 660431
E-Bost: bryn.eisteddfod@virgin.net
Gwefan: www.bryneisteddfod.com

Mae Bryn Eisteddfod Country House Hotel yn adeilad Fictorianaidd delfrydol mewn lleoliad tawel. Tua naw milltir i'r de o Gaernarfon, mae Bryn Eisteddfod yn sefyll dros y ffordd i Eglwys St Beuno (sy'n dyddio o'r 13eg Ganrif) ger pentref Clynnog Fawr. Mae'r ardal wedi ei nodi yn un o 'harddwch naturiol eithriadol' a bydd ymwelwyr wrth eu bodd gyda'r golygfeydd bendigedig o for a mynyddoedd o'r gornel yma o Ogledd Cymru.Bryn Griffith Plant Hire

Bryn Griffith Plant Hire Bryn Griffith
Plas
Llanllyfni
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6DD

Ffôn: 01286 880291
Symudol: 07851 141998
E-Bost: brynplas@btinternet.com

Llogi offer.Bryn Mor Beach Hotel

Bryn Mor Beach Hotel Dinas Dinlle
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5TW

Ffôn: 01286 830314
Ffacs: 01286 830314
E-Bost: info@brynmorbeachhotel.co.uk
Gwefan: www.brynmorbeachhotel.co.uk

Llety ar lan y mor yw'r Bryn Mor yn cynnig pump ystafell ddwbl en-suite moethus, pedwar ystafell rhannu twin, bungalow ar wahan gyda dau ystafell wely a pharc carafannau.Bryngwyn Electrical

Mr D Whitehill
15 Ffordd yr Orsaf
Penygroes
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6NW

Ffôn: 01286 880033

Trydanwr / Contractiwr trydanol.Burgess School of Motoring

Mr G Burgess
Cefn Graianog
Llanllyfni
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6DB

Ffôn: 01286 660243

Hyfforddwr gyrru / Ysgol yrru.Bwthyn Plas Hafod

Siwsan Broda
Drws Y Llan, Cefn Faes Llyn
Penygroes
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6DB

Ffôn: 01286 880142
Ffacs: 01286 880142
E-Bost: siwsanbroda@btinternet.com
Gwefan: www.brodaventura.webs.com

Bwthyn traddodiadol Cymreig i'w logi drwy gydol y flwyddyn yn Nebo, Dyffryn Nantlle. Golygfeydd arbennig o fynyddoedd Eryri yn ogystal ac arfordir Gogledd Cymru, Ynys Mon a tu hwnt...Bwyty Lleu | Caffi, Ty Bwyta a Bar

Lois Jones
Dinas Dinlle
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5TW

Ffôn: 01286 831816

BLAS AR GYMRU: Saif Bwyty Lleu ger y traeth yn Ninas Dinlle. Yn enwog yn lleol am ein byr-brydau hael a phrydau gyda'r nos, mae'r bwyty yn cynnig gwir flas o Gymru. Mae gan Fwyty Lleu rhywbeth at ddant pawb.[ Hybwch eich busnes ar Gyfeiriadur Busnes Dyffryn Nantlle - DIM OND £12 Y FLWYDDYN ]

[ Ar y rhestr yn barod ac eisiau diweddaru manylion eich busnes? eBostiwch eich newidiadau atom ]

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys