Cyfeiriadur Busnes Dyffryn Nantlle

Enw'r Busnes: D

 
 
 

Chwilio Cyfeiriadur Busnes Dyffryn Nantlle

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]

 

D Davies & Sons

Mr D Davies
Traian
Dolydd
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7EF

Ffôn: 01286 831381

Adeiladwyr a chontractwyr adeiladu.D I Jones

Mr D I Jones
Tir Bach
Llanllyfni
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6SB

Ffôn: 01286 880820

Adeiladwyr / Contractwyr Adeiladu.D R Williams (Felinwnda) Cyf

Graham Williams
Felinwnda
Dinas
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5UG

Ffôn: 01286 830403
Ffacs: 01286 830403
E-Bost: williams_felinwnda@hotmail.com

Adeiladwyr / Contractwyr Adeiladu.D Williams

Dennis Williams
39 Ffordd Rhedyw
Llanllyfni
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6SN

Ffôn: 01286 880551

Tattwydd.D Williams Tatwydd

Dennis Williams
39 Ffordd Rhedyw
Llanllyfni
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6SN

Ffôn: 01286 880551

Tatwydd profiadol yn ymgymryd a bob math o waith tatwydd. Os ydych chi efo diddordeb mewn cael tatw, yna dewch atom ni. Wedi sefydlu yn 1980, mae gennym brofiad helaeth yn y maes. Tatws mawr a bach i ddynion a merched.DPL Hygiene Supplies Limited

Stewart Cox
Ael y Bryn
Rhosgadfan
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7LB

Ffôn: 0800 0778971
Ffacs: 01286 830266
Symudol: 07932 013999
E-Bost: dpl.hygiene@btconnect.com

Deunyddiau glanhau, papur toiled / cegin, arwyddion diogelwch, dillad gwaith a llawer mwy.DREAM Internet Solutions Cyf

DREAM Internet Solutions Cyf 1 Cae Sarn
Y Groeslon
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7TW

Ffôn: 01286 830207
Symudol: 07724 902532
E-Bost: post@dreaminternet.co.uk
Gwefan: www.dreaminternet.co.uk

Cwmni Dylunio Gwe Gogledd Cymru. Arbenigwr dylunio gwefannau i fusnesau bach a chanolig eu maint. Gwasanaeth ddwyieithog a hollol broffesiynol i bob cleient. Mae'r gwasnaethau ar gael yn cynnwys: Dylunio Gwefannau o'r newydd, Ail-ddylunio Gwefannau presenol, eFarchnata / Marchnata Ar-lein, Optimeiddio ar gyfer Chwilwyr y We (SEO), Cofrestru a Gwarchod Enwau Domain, Hostio Gwe ac eBost, Cyngor eFusnes / Rhyngrwyd. Prisiau fforddiadwy am wasanaeth o safon uchel. Ein busnes yw i helpu'ch un chi.Davrod Engineering

Mr D Thatcher
Uned 8, Ystad Ddiwydiannol Penygroes
Penygroes
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6DB

Ffôn: 01286 881222
Ffacs: 01286 882671

Peiriannwyr / Turnio / CNC / Peirianwaith Ysgafn.Designer Signs

Uned 7, Ystad Ddiwydiannol Penygroes
Penygroes
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6DB

Ffôn: 01286 882222

Dylunio, creu a gosod arwyddion.Digital Centres Ltd

Digital Centres Ltd Neil Mortiboys
1 Market Place
Penygroes
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6NN

Ffôn: 01766 805007
E-Bost: neil@digitalcentres.net
Gwefan: www.digitalcentres.net

Setiau teledu, chwaraewyr Blu-Ray, DVD, Sinema-yn-y-cartref, 'Surround Sound', offer cyfrifiaduron, Plasma, LCD, Laptops, Cyflwynwyr, Cebls.Dingles Restaurant & Bar

Wendy & Barry Bent
Y Pant
Dinas Dinlle
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5TW

Ffôn: 01286 830044
Symudol: 07788 910252
E-Bost: dingles@ponies27.fsnet.co.uk
Gwefan: www.dinglesrestaurant.co.uk

Bar a bwyty cyhoeddus teuluol, Prydeining a thraddodiadol. Ystafell ar gael ar gyfer partion o bob maint. Priodasau, Bedydd, Penblwydd, ayb.Dinlle Caravan Park

Dinas Dinlle
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5TW

Ffôn: 01286 830324

Maes Carafannau / Gwyliau.Dr Blackwell

Corwen House
Penygroes
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6NN

Ffôn: 01286 880336

Gwasanaethau Meddygol / Meddyg teulu / Doctor.Dr J S Jones & Dr P Crabtree

Llys Meddyg, Victoria Road
Penygroes
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6HD

Ffôn: 01286 880207

Gwasanaethau Meddygol / Meddyg teulu / Doctor.Dr J.C.B Thompson, Meddygfa Bodnant

Hilda Thompson, Rheolwraig y Feddygfa
Bodnant, Heol y Dwr
Penygroes
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6LR

Ffôn: 01286 880203
E-Bost: hilda.thompson@gp-w94042.wales.nhs.uk
Gwefan: www.bodnant.gpsurgery.net

Gwasanaethau Meddygol / Meddyg teulu / Doctor.Dr J.M Jones

Meddygfa Dolwenith, 13-15 Stryd yr Wyddfa
Penygroes
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6NG

Ffôn: 01286 880202

Gwasanaethau Meddygol / Meddyg teulu / Doctor.Dragon Verandas Ltd

Dragon Verandas Ltd Blythe Farm
Llanwnda
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5TG

Ffôn: 01286 831114
Symudol: 07956 689839
E-Bost: info@dragonverandas.co.uk

Mae Dragon Verandas Ltd yn darparu a gosod ferandas, stepiau, rampiau mynediad a skirtings ar gyfer carafannau yn ogystal a ffensio at ddefnydd yn y cartref a defnydd masnachol.Dylunio Gringo Design

Dylunio Gringo Design Justin Allen Davies
10 Heol y Dwr
Penygroes
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6LR

Ffôn: 01286 882561
Symudol: 07717 847682
E-Bost: post@gringodesign.co.uk
Gwefan: www.gringodesign.co.uk

Gwaith dylunio o bob math - pecynnu, brandio, taflenni, posteri, gwefannau, cylchlythyrau, baneri arddangosfa ... ayyb.[ Hybwch eich busnes ar Gyfeiriadur Busnes Dyffryn Nantlle - DIM OND £12 Y FLWYDDYN ]

[ Ar y rhestr yn barod ac eisiau diweddaru manylion eich busnes? eBostiwch eich newidiadau atom ]

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys